Bilingual out-of-office messages for UCU industrial action 2022

For ASOS (action short of a strike) – 23 Nov onwards until further notice

Diolch am eich neges. Noder fy mod yn ‘gweithio i gontract’ fel rhan o weithredu diwydiannol UCU i gefnogi cyflog a phensiynau teg ym maes addysg uwch. Gall hyn olygu y bydd yn cymryd yn hirach i mi ymateb i e-byst. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am yr anghydfod yma: https://www.ucu.org.uk/article/12609/Biggest-ever-university-strikes-set-to-hit-UK-campuses-over-pay-conditions–pensions  

Thank you for your message. Please note I am ‘working to contract’ as part of the UCU industrial action in support of fair pay and pensions in higher education. This may mean it takes longer for me to respond to emails. You can find out more about the dispute here: https://www.ucu.org.uk/article/12609/Biggest-ever-university-strikes-set-to-hit-UK-campuses-over-pay-conditions–pensions  

For strike days – 24, 25 and 30 Nov

Option 1 for strike days

Diolch am eich neges. Noder fy mod ar streic heddiw fel rhan o weithredu diwydiannol UCU i gefnogi cyflog a phensiynau teg ym maes addysg uwch. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am yr anghydfod yma: https://www.ucu.org.uk/article/12609/Biggest-ever-university-strikes-set-to-hit-UK-campuses-over-pay-conditions–pensions  

Thank you for your message. Please note I am on strike today as part of the UCU industrial action in support of fair pay and pensions in higher education. You can find out more about the dispute here: https://www.ucu.org.uk/article/12609/Biggest-ever-university-strikes-set-to-hit-UK-campuses-over-pay-conditions–pensions  

Option 2 for strike days

I am not able to check email today as members of Cardiff UCU are taking industrial action, along with members at 150 other universities, over attacks on pay, working conditions, and pensions. Members of Cardiff UCU will be on strike on 24, 25 and 30 November. Please do not email on these days as I will not be able to respond to emails sent to me on strike days on my return. If you would like more information about the dispute, please go to www.cardiffucu.org.uk. If you are a student, please do contact v-c@cardiff.ac.uk to find out what steps the Vice-Chancellor is taking to avoid a dispute.

Nid wyf yn gallu agor fy e-bost heddiw gan fod aelodau UCU Caerdydd yn ymgymryd â gweithredu diwydiannol, ynghyd â 150 o brifysgolion eraill, o achos ymosodiadau ar gyflog, amodau gwaith, a phensiynau. Bydd aelodau UCU Caerdydd ar streic ar 24, 25 a 30 Tachwedd. Peidiwch ag e-bostio yn ystod y dyddiau hyn os gwelwch yn dda gan na fydd modd i mi ymateb i’r e-byst sydd wedi eu gyrru i mi ar ddiwrnodau’r streic pan fyddaf yn dychwelyd. Os hoffech fwy o wybodaeth am yr anghydfod, ewch i www.cardiffucu.org.uk os gwelwch yn dda. Os ydych yn fyfyriwr/aig, mae croeso i chi gysylltu â v-c@cardiff.ac.uk er mwyn darganfod pa gamau sy’n cael eu cymryd gan yr Is-ganghellor er mwyn osgoi’r anghydfod.