Out of Office Message during the strike

UCU members in LAWPL have kindly shred this bilingual out of office message for use during the strike action. Please feel free to copy and paste.

Nid wyf yn gallu agor fy e-bost heddiw gan fod aelodau UCU Caerdydd yn ymgymryd â gweithredu diwydiannol, ynghyd â 60+ o brifysgolion eraill, er mwyn gwrthwynebu’r toriadau dinistriol i’n cynllun pensiwn. Bydd aelodau UCU Caerdydd ar streic ar 22-23 Chwefror, 26-28 Chwefror, 5-8 Mawrth a 12-16 Mawrth. Peidiwch ag e-bostio yn ystod y dyddiau hyn os gwelwch yn dda gan na fydd modd i mi ymateb i’r e-byst sydd wedi eu gyrru i mi ar ddiwrnodau’r streic pan fyddaf yn dychwelyd. Os hoffech fwy o wybodaeth am yr anghydfod, ewch i www.cardiffucu.org.uk os gwelwch yn dda. Os ydych yn fyfyriwr/aig, mae croeso i chi gysylltu â v-c@cardiff.ac.uk er mwyn darganfod pa gamau sy’n cael eu cymryd gan yr Is-ganghellor er mwyn osgoi’r anghydfod. 

Myfyrwyr Personol: Os yw eich ymholiad yn un brys, cysylltwch â’r swyddfa gwasanaeth myfyrwyr (UGlaw@cardiff.ac.uk)

 I am not able to check email today as members of Cardiff UCU are taking industrial action, along with members at 60+ other universities, in opposition to the devastating cuts to our pension scheme. Members of Cardiff UCU will be on strike on 22-23 February, 26-28 February, 5-8 March and 12-16 March. Please do not email on these days as I will not be able to respond to emails sent to me on strike days on my return. If you would like more information about the dispute, please go to www.cardiffucu.org.uk. If you are a student, please do contact v-c@cardiff.ac.uk to find out what steps the Vice-Chancellor is taking to avoid a dispute.

 Personal Tutees: If your matter is urgent , please contact the student services office. (email depending on department – eg. UGlaw@cardiff.ac.uk)

The UCU national website also has  the text of an email footer for days outside the strike action: https://www.ucu.org.uk/Out-of-office