Croeso!

UCU Caerdydd yw’r llais cynrychioladol ar gyfer staff academaidd ac academaidd-gysylltiedig ym Mhrifysgol Caerdydd. 

Mae aelodau UCU yn cynnwys academyddion, ymchwilwyr, rheolwyr, llyfrgellwyr, staff cyfrifiadurol, ôl-raddedigion a staff addysgu eraill sy’n cael eu talu fesul awr, boed ar gontractau tymor penodol neu ar gontractau parhaol; boed yn llawn amser neu’n rhan amser. Mae tanysgrifiadau’n dibynnu ar eich enillion ac mae opsiynau aelodaeth am ddim ar gael ar gyfer ôl-raddedigion ac aelodau di-waith sy’n chwilio am waith mewn addysg uwch.

Mae gennym graidd cryf o aelodau gweithredol a gallwch ymuno heddiw i fod yn rhan o’r casgliad hwnnw a dod â chryfder, syniadau a safbwyntiau newydd i’r gangen.

Ar y safle hwn fe welwch y newyddion cangen ddiweddaraf, dyddiadau’r cyfarfodydd a digwyddiadau eraill, gwybodaeth am gael cymorth a gwaith achos, dysgu am ein hymgyrchoedd, a sut i ddiweddaru eich aelodaeth neu ymuno â’r undeb. Gallwch hefyd ddarganfod pwy sydd ar bwyllgor gwaith y gangen, pwy yw eich cynrychiolydd adrannol, sut i gysylltu â ni neu sut i gymryd mwy o ran.

Ffurfiwyd Undeb y Prifysgolion a Cholegau (UCU) ar y 1 Mehefin 2006 drwy uno Cymdeithas Athrawon Prifysgol (AUT) a NATFHE – Undeb Darlithwyr y Coleg Prifysgol a Cholegau. Erbyn hyn mae’r undeb wedi’i threfnu i adlewyrchu gwahanol gyllid addysg uwch o fewn y DU: Rhanbarthau UCU Lloegr, UCU yr Alban, UCU Gogledd Iwerddon ac UCU Cymru.  

Mae UCU Cymru yn cefnogi canghennau ar draws Cymru ac yn delio â Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), y corff cyhoeddus sy’n gweithredu rhwng Llywodraeth Cymru a darparwyr addysg uwch.